6 สารอาหารเสริมพัฒนาการเด็ก

เพื่อพัฒนาการที่ดีอย่างสมวัยของลูกรัก คุณพ่อคุณแม่จะต้องเสริมด้วยสารอาหารที่จำเป็นให้กับพวกเขา ซึ่งโดยหลักแล้วก็มีสารอาหารที่สำคัญต่อการเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก 6 ชนิดด้วยกัน โดยจะมีสารอาหารอะไรบ้าง และสำคัญอย่างไรก็ต้องมาดูกันเลยenfagrow01

สารอาหารเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก 6 ชนิด

สำหรับสารอาหารที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กก็มี 6 ชนิดหลักๆ ด้วยกัน โดยส่วนใหญ่จะพบสารอาหารเหล่านี้ในนมแม่ จึงควรให้ลูกน้อยได้ดื่มนมแม่ตั้งแต่แรกเกิดและดื่มนมแม่ให้ได้นานที่สุด ซึ่งก็มีสารอาหารที่สำคัญดังนี้

1.DHA

DHA คือกรดไขมันจำเป็นชนิดหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการบำรุงสมอง เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านความคิด ความจำ บำรุงระบบประสาท และบำรุงสายตาของเด็ก ซึ่งองค์กร FAO/WHO แนะนำให้บริโภค DHA ในปริมาณที่เหมาะสมต่อวันในแต่ละช่วงวัย

2.MFGM

Milk Fat Globule Membrane คือเยื่อหุ้มอนุภาคไขมันในนม ที่ประกอบไปด้วยไขมันและโปรตีนมากกว่า 150 ชนิด ซึ่งมีความสำคัญต่อการเสริมสร้างพัฒนาการทางสมอง ทั้งยังช่วยพัฒนาการด้านอารมณ์ และสติปัญญาอีกด้วย จึงเป็นสารอาหารเสริมพัฒนาการเด็กที่จะขาดไม่ได้เลย

3.Omega 3,6,9

เป็นกรดไขมันจำเป็น ที่ส่งผลต่อพัฒนาการของลูก ช่วยเสริมพัฒนาการทางสมองและด้านการเรียนรู้ให้กับเด็กอย่างสมวัย จึงควรให้เด็กได้รับโอเมก้า 3,6,9 อย่างเพียงพอ

4.ทอรีน

ทอรีน ช่วยให้เด็กมีการเจริญเติบโตที่ดี มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ พร้อมทั้งช่วยเสริมสติปัญญา ให้เด็กมีความฉลาดที่จะคิดและฉลาดที่จะเรียนรู้กับสิ่งต่างๆ รอบตัว ตามวัยของพวกเขา

5.วิตามินบี 12

วิตามินบี 12 มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมอง

6.โคลีน

โคลีน จำเป็นต่อการส่งเสริมพัฒนาการด้านความรู้และความจำของเด็ก โดยโคลีนจะเข้าไปหล่อเลี้ยงเซลล์ประสาท ทำให้เซลล์ประสาททำงานได้ดีขึ้น ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นสมองด้านความจำโดยตรง จึงทำให้เด็กมีความจำที่ดีนั่นเอง